Verhuurvoorwaarden

Verhuur voorwaarden en bepalingen van INTER-AVL Houten

 • Dit reglement is van toepassing op alle verhuurtransacties van INTER-AVL genoemd in het verhuuroverzicht. Ook op verhuurtransacties welke niet in dit overzicht zijn opgenomen, is dit reglement van toepassing.
 • Bij elke huurtransactie zal een huurovereenkomst worden aangegaan tussen huurder en verhuurder. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en is vanaf dat moment rechtsgeldig.
 • De minimum leeftijd voor het huren van goederen of het aangaan van een verhuurovereenkomst is 18 jaar.
 • De in het verhuuroverzicht genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.
 • Huurprijzen gelden per dag. Voor meerdere dagen gelden afwijkende prijzen. Zie hiervoor het kortingsoverzicht onder aan deze bladzijde.
 • De prijzen in het overzicht zijn gebaseerd op zelf halen en terugbrengen van de apparatuur.
 • De apparatuur wordt in principe geleverd zonder bediening.
 • Als apparatuur moet worden gebracht, gehaald en/of moet worden aangesloten en/of moet worden bediend zal er in overleg een meerprijs worden bepaald.
 • Huurder wordt geacht met de werkwijze van de apparatuur bekend te zijn.
 • Bij iedere huurtransactie dient een borgsom te worden betaald ter hoogte van 1 x de huurprijs.
 • De huurprijs en borgsom dienen contant te worden afgerekend bij afhalen (of bezorging), tenzij anders is overeengekomen.
 • U dient zich bij het afhalen van de goederen te kunnen legitimeren.Dit legitimatiebewijs zal worden gefotokopieerd.
 • In geval van schade, vermissing en dergelijke wordt de borgsom (of een gedeelte daarvan) ingehouden tot het bedrag van schade is gedekt. Bij overschrijding van de borgsom dient het tekort contant te worden bijbetaald.
 • Huurobjecten worden voor aflevering altijd op goede werking getest en worden altijd werkend, schoon en goed verpakt afgeleverd. Deze huurobjecten dienen door huurder derhalve in dezelfde staat te worden geretourneerd.
 • Bij het retour komen van de apparatuur zal aan de huurder een handtekening worden gevraagd. Hiermee verklaart de huurder dat de apparatuur schoon en onbeschadigd is teruggebracht.
 • Defecte materialen (ook lampen) dienen altijd te worden geretourneerd.
 • Huurobjecten dienen in gesloten auto’s / aanhangwagens vervoerd te worden. GEEN open aanhangers of auto’s met zeildoek.
 • Indien bij retourbezorging schoonmaak / reparatie noodzakelijk wordt geacht, zullen de kosten hiervoor aan de huurder worden berekend.
 • In geval van storingen dient de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld. Binnen de mogelijkheden zal dan naar een passende oplossing worden gezocht.
 • Vanaf het moment dat de gehuurde goederen bij de huurder zijn is deze hier verantwoordelijk voor. Voor wat betreft brand en diefstal bestaat voor de huurder veelal de mogelijkheid de apparatuur middels de eigen verzekering in tijdelijke dekking te laten nemen.
 • Bij het meerdere dagen aaneen huren van apparatuur gelden de volgende tarieven:
  • 1e dag 100% van de dagprijs
  • 2e dag 70% van de dagprijs
  • 3e dag 50% van de dagprijs
  • 4e + volgende dagen 40% van de dagprijs.
 • Bij annulering zullen -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- de volgende kosten in rekening worden gebracht:
  • tot 4 dagen voor huurdatum: kosteloos annuleren
  • tot 2 dagen voor huurdatum: 50% van het overeengekomen huurbedrag
  • binnen 48 uur voor huurdatum: 100% van het overeengekomen huurbedrag
 • Verhuurder kan – voordat een overeenkomst wordt aangegaan – zonder opgaaf van redenen afzien van verhuur.

De verhuurlijst is samengesteld onder voorbehoud van fouten

Alle voorgaande voorwaarden zijn hierbij vervallen.
Laatste versie: Januari 2021